دسته‌بندی نشده

How to have a growth mentality ?!

چگونه ذهنیت رشد یا Growth Mindset داشته باشیم؟!

تا به حال مفهوم موفقیت را بررسی کرده اید؟! موفقیت را چگونه تعریف می کنید؟! تاتیک های مختلفی برای موفقیت در زندگی وجود دارند. اما استراتژی ها به دیدگاه ما نسبت به موفقیت بستگی دارند.… ادامه »چگونه ذهنیت رشد یا Growth Mindset داشته باشیم؟!