Skip to content

نبوغ

نبوغ چیست؟

نبوغ چیست؟

سوالی که سالیان سال است مطرح شده! نبوغ چیست؟! فیلسوفان زیادی مدت هاست که در سرچشمه نبوغ اندیشیده اند. متفکران اولیه یونانی اعتقادات خاصی درباره این مسئله داشتند و فنولوژیست ها سعی کردند نبوغ را… Read More »نبوغ چیست؟