Skip to content

ضریب هوشی چیست؟

ضریب هوشی چیست؟

یکی از سوالاتی که ممکن است برای عده زیادی پیش بیاید این است که هوش چیست و ضریب هوشی در حقیقت چه معنایی دارد؟ در این مقاله ما قصد داریم‌ در ارتباط با ضریب هوشی نکات جامعی بیان کنیم.

تعریف اولیه

در علم و نگاه علمی، هوش به طور معمول هوش دانشگاهی یا شناختی نامیده می شود‌.‌اساتید برتر یعنی Resing و Drenth در کتاب خود به سوال هوش چیست این گونه پاسخ می دهند که: کل توانایی های مورد نیاز برای به دست آوردن دانش و استفاده از آن دانش با روش های مناسب جهت حل مشکلات، که دارای ساختار و هدف توصیف شده مناسبی باشد هوش نامیده می شود.

اما ضریب هوشی یا IQ که در حقیقت مخفف و ترجمه Intelligence Quotient است، اندازه گیری هوش می باشد و به صورت عدد بیان می شود. ضریب هوشی هر فرد را می توان با تست های خاصی محاسبه کرد. البته این روزها صحبت بیشتر بر روی هوش هیجانی است. دقت کنید که اصطلاح ضریب هوشی به غلط به کار می رود و بهتر این است که از اصطلاح بهره هوشی یا هوش بهر استفاده شود. این عدد در حقیقت بین همسالان محاسبه می شود.‌

روش های محاسبه

برای محاسبه ضریب هوشی روش های مختلفی وجود دارد اما فرمول محاسبه آن سن عقلی تقسیم بر سن تقویمی ضرب در عدد صد است. اگر سن عقلی با سن تقویمی فرد یکسان باشد ضریب هوشی شخص به عدد صد می رسد اما برخی از افراد سن عقلی بالاتری دارند که طبق فرمول ارائه شده منجر به کسب عدد بلاتری در زمینه این مقدار می شود.

طبق تحقیقات صورت گرفته بهره هوشی بین صد و پانزده تا صد و بیست و نه به عنوان گروه باهوش شناخته می شود و بهره هوشی بین هشتاد و پنج تا صد و چهارده افراد را در خد متوسط جای می دهد. بهره هوشی بین صد و سی تا صد و چهل و چهار اشخاص را در دیدگاه این بحث تیز هوش می نامد. بالاترین ضریب هوشی ثبت شده در کل جهان عدد دویست و نود و هشت است که مربوط به نوجوانی آمریکایی می باشد.‌ طبق شواهد ارائه شده تنها دو و نیم درصد از مردم در کل جهان می توانند امتیاز بالای صد و سی کسب کنند.

آیا داشتن بهره بالا دلیل بر موفقیت است؟

در حقیت باید به این سوال جواب منفی داد. لذت از زندگی یا موفقیت در زندگی لزوما به دلیل بهره هوشی بالا نمی باشد. بلکه باید گفت این عدد صرفا به دلیل شرایط تحصیلی و مدارس در کل دنیا تعیین شده است. به همین دلیل است که افراد زیادی هم با داشتن بهره هوشی پایین می توانند در زندگی موفق شوند و افرادی با ضریب هوشی بالا ممکن است در زندگی به موفقیت دست پیدا نکنند.

آیا داشتن بهره هوشی بالا دلیل بر موفقیت است؟

آیا داشتن بهره هوشی بالا دلیل بر موفقیت است؟

این معیار به دلیل محدودیت های فراوان منتقدان زیادی دارد و جایگاه قبلی خود را در کل جهان از دست داده است. در حقیقت داشتن ضریب هوشی بالا دیگر به عنوان یک مزیت محسوب نمی شود. برخی از دانشمندان نیز خواستار از بین رفتن کلی این معیار شده اند و عقیده دارند که این عدد کاملا گمراه کننده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *